کاست برچسب لیبل زن برادر brotherC31 Tape Cassette

  • برچسب مشکی رو زرد (فلوئورسنت)
  • برچسب با عرض 12mm
  • برچسب با طول 8 متر
  • ضد آب
  • ضد خش

510,000 تومان

افزودن به لیست دلخواه

1 قلم

  • مشخصات کلی لیبل زن

12mm مشکی رو زرد (فلوئورسنتTZ-C31(

  • مدل دستگاه مربوط به این سری از لیبل :

PT (9500-9200-2420-2300-1650-1830-2700-7600-2430-9700 )