کاست برچسب لیبل زن برادر brother HSE-251 Tape Cassette

  • برچسب مشکی رو سفید
  • برچسب با عرض 23.6mm
  • برچسب با طول1.5متر
  • ضد آب
  • شیرینگ حرارتی

1,270,000 تومان

افزودن به لیست دلخواه

4 قلم

  • مشخصات کلی لیبل زن

2306mm مشکی رو سفید HSE-251

شیرینگ حرارتی
  • مدل دستگاه مربوط به این سری از لیبل :

PT (9500-9200-2420-2300-1650-1830-2700-7600-2430-9700