کاست برچسب لیبل زن برادر brother HSE-241 Tape Cassette

  • برچسب مشکی رو سفید
  • برچسب با عرض 17.7mm
  • برچسب با طول 1.5 متر
  • ضد آب
  • شیرینگ حرارتی

1,080,000 تومان

افزودن به لیست دلخواه

1 قلم

  • مشخصات کلی لیبل زن

17.7mm مشکی رو سفید HSE-241

شیرینگ حرارتی
  • مدل دستگاه مربوط به این سری از لیبل :

PT (9500-9200-2420-2300-1650-1830-2700-7600-2430-9700