لیبل پرینتر برادر Brother PT-750W Label Printer

6mm(ميليمتر)> TZ(211,611)
9mm(ميليمتر)> TZ(221,621,223,325)+FX(221,621)
12mm(ميليمتر)> TZ(131,231,631,232,334,334)+FX(231,631)
18mm(ميليمتر)> TZ(241,441,641,541,344,345)+TZ(SE4)
24mm(ميليمتر)> TZ(151,251,651)+TZ(M951)

27,030,000 ریال بدون مالیات.

افزودن به لیست دلخواه

1 قلم

اطلاعات بیشتر

لیبل پرینتر 750W برادر Brother PT-750W Label Printer


لیبل لیبل پرینتر PT-750W :
6mm(ميليمتر)> TZ(211,611)
9mm(ميليمتر)> TZ(221,621,223,325)+FX(221,621)
12mm(ميليمتر)> TZ(131,231,631,232,334,334)+FX(231,631)
18mm(ميليمتر)> TZ(241,441,641,541,344,345)+TZ(SE4)
24mm(ميليمتر)> TZ(151,251,651)+TZ(M951)
لیبل پرینتر (بارکد زن )750W برادر یک چاپگر برچسب قابل اتصال به کامپیوتر (USB) ، قابلیت چاپ بارکد ، توانایی پاپ تصویر تا وضوح 180DPI ، با حجم کاری متوسط ، چاپ برچسب در عرضهای 6 تا 24 میلیمتر TZLABEL و کاغذ(PAPER) ،