کاست برچسب لیبل زن برادر brother TZ-335 Tape Cassette

  • برچسب سفید رو مشکی
  • برچسب با عرض 12mm
  • برچسب با طول 8 متر
  • ضد آب
  • ضد خش

623,000 تومان

1 قلم

  • مشخصات کلی لیبل زن

12mm سفید رو مشکی TZ-335

  • مدل دستگاه مربوط به این سری از لیبل :

PT (9500-9200-2420-2300-1650-1830-2700-7600-2430-9700 )