تعمیرات پولشمار

تعمیر  پولشمار های ، پارا ، سی تک ، مکث ، سایان ، نیکیتا ، سهند ، میونگ سانگ ،

  • 2ماه گارانتی تعمیرات
  • اعزام کارشناس در کمتر از 4 ساعت به محل مشتری

تعمیرات پولشمار 

( 2 محصول وجود دارد )