شارژ کارتریج

شرکت سبز سیستم آسیا کارتریج های خالی شما را در محل تحویل میگیرد، شارژ می کند و دوباره آن را برایتان باز می گرداند.

شارژ کارتریج انواع پرینتر لیزری و دستگاه های لیزری با بهترین تونر در ایران صورت می پذیرد. 

باید در نظر داشته باشد که شارژ کارتریج باید توسط افراد حرفه ای در این کار صورت پذیرد و بهتر است بدانید تونر ( پودر داخل کارتریج) این کارتریج ها سرطان زا است و بهتر است در محل کار یا منزل شما صورت نپذیرد . 


آنچه ما ارائه می دهیم:

  • کارتریج تان را به شرکت ( هزینه ارسال 6 عدد کارتریج به بالا رایگان ) ارسال می نمایید.
  • شارژ کارتریج شما توسط تکنسین های حرفه ای و با تجربه انجام می شود.
  • باقیمانده پودر داخل کارتریج به طور کلی با دستگاه مخصوص شارژ کارتریج پاک می شود.
  • هر قسمت از قطعات داخلی برای سالم بودن و نداشتن ایراد چک می شوند.
  • تونر با کیفیت و جدید اضافه می شود.
  • در صورتی که قطعه ای آسیب دیده باشد جایگزین می شود. (با هزینه اضافی)
  • کارتریج سر هم و شارژ آن کامل می شود.
  • کارتریج در محل درخواستی خودتان تحویل داده می شود و هزینه شارژ کارتریج و پیک دریافت می شود.

شارژ کارتریج 

( 2 محصول وجود دارد )